Theme Styles - Thiết Lập Style Cho Theme

Phía bên tay trái màn hình thiết kế ta chọn settings, tiếp theo lựa chọn Theme Style
Đối với website wordpress mới cài theme này thì khi này sẽ chưa có gì để chúng ta làm, để tiếp tục chúng ta sẽ ấn vào dấu + để tạo một Style mới cho Theme
Đối với Website đã tạo style rồi thì ta lựa chọn Style sau đó sẽ thiết lập tùy chỉnh tại đây